Toen Anton van der Sande en Alphons de Wit hadden bedacht dat De Lier een corsoboot in de vaart zou moeten brengen kwam de vraag: “hoe realiseer je dat dan?” Wilma van Staalduinen werd aangezocht en samen met Geurt Stellaard en Jeannet Steenks werd een ontwerp gemaakt. Het Varend Corso had dat jaar Summersongs als thema en Wilma koos voor ‘The summer of ‘ 69’, van Brian Adams. Plekjes en mensen uit De Lier speelden een belangrijke rol in de inzending. Zo stond de brugleuning van Westerlee, een ontmoetingsplek voor jongeren in de jaren zestig, centraal. Ook de ijswagen van meneer Buijs, de man die in de loop van de jaren heel wat ijsjes uitschepte voor de Lierse jeugd werd op de boot afgebeeld. De ijswagen werd bemand door de kinderen van meneer Buijs.
Alphons en Anton gingen op zoek naar sponsoren die geld en goederen ter beschikking wilden stellen. Zo zorgde de Lierse middenstand voor fruit, maaltijden en frisdrank tijdens de opbouw van de boot van schipper Scholtes. En tuinders stelden hun producten gratis ter beschikking van de enthousiaste bootbouwers. De ijskar van meneer Buijs werd bijvoorbeeld opgebouwd met 1500 witte anjers van Rien van Dam. De inzending was heel herkenbaar voor de Lier en de Lierenaars en een goede traditie leek geboren.