2011 - Watersymfonie.

Hier ziet u het eindresultaat van onze inspanningen van dit jaar. Het is een prachtige boot geworden, waarbij de figurant als 'Symfonie van het Water' het meest in het oog springt. Maar ook de golvende bewegingen langs de boot en het bijpassende bloemenarrangement kregen de handen op elkaar. Het was op het water, in weer en wind, drie dagen hard werken voor de figuranten en de schippers, maar alles is perfect gegaan.
We zijn er trots op dat de jury ons op drie punten hoog waardeerde: 'Prachtig suggestief decor in passende kleuren, perfecte aansluiting op het thema en een professioneel kostuum met een fantasievolle figuratie.'
Dit jaar kozen we met opzet voor een opvallende figuur. Volgend jaar leggen we het accent waarschijnlijk wat meer op het bloemenarrangement. Zo blijven we altijd alert om het mooiste resultaat te behalen.
We willen hierbij iedereen die ons, op welke manier ook, gesponsord heeft, hartelijk bedanken. Zonder uw bijdragen was het vast niet zo mooi geworden.
Bedankt en graag tot volgend jaar.

60 jaar Auto Mondt
FotoAuto Mondt in  De Lier, één van onze trouwe sponsors, bestaat deze maand 60 jaar. Ter gelegenheid daarvan brachten de bestuursleden Rien van Dam en Trees de Wit een bezoek aan het autobedrijf aan de Leehove. De taart die zij overhandigden aan de heer en mevrouw Mondt werd zeer gewaardeerd.
Het bestuur en de werkgroepen van 'De Lier Vaart Mee' wenst Auto Mondt een gezonde toekomst toe.