Het thema voor 2015 is 'Pluk de Dag'

Dankzij de bijdragen van onze trouwe sponsors kan de Stichting "De Lier Vaart Mee" elk jaar meedoen met een eigen
boot om De Lier te promoten tijdens het Varend Corso.

Ook dit jaar is de werkgroep druk aan het voorbereiden. Ze zijn erg enthousiast en van plan er een prachtige boot van te maken.
Echter, zonder uw inbreng komt er niets van terecht. Misschien hebt u ons al eerder gesteund, of wilt u voor het eerst meedoen,
uw bijdrage is heel welkom.

We hebben de volgende pakketten samengesteld.

Pakket 1 > € 150.00
- Vermelding op de website met logo en doorlink.
- Naamsvermelding in 'De Lierenaar'.

Pakket 2 > € 300.00
- Naamsvermelding op het spandoek bij de locatie waar de corsoboot wordt opgebouwd. (Waarschijnlijk bij de Kerklaanbrug).
- Vermelding op de website met logo en doorlink.
- Naamsvermelding in 'De Lierenaar'.

Wij hopen dat u ons dit jaar weer, of voor de eerste keer, wilt steunen.

Inlichtingen en aanmelden:

Sponsoring: Jan Pruisken tel:  06 43723928  j.pruisken@kpnplanet.nl

Penningmeester: Trees de Wit, Van Hamalstraat 2, 2678 TN De Lier.
Tel: 06-26655847 altrewi@gmail.com