Smaak sensatie leek aanvankelijk een lastig thema om in te vullen. De stichting ‘De Liert Vaart Mee’ koos voor Zomerbont, een speels thema. Centraal op het schip stond een stukje techniek van Berg Product. Met contra gewichten werden drie kleurrijke vliegers in de lucht gehouden door even kleurrijk geklede figuranten. De stichting onderging haar vuurdoop en functioneerde goed. Voor de eerste keer werd bij de opbouwplaats aan de Kerklaan een dundoek gehangen met daarop de sponsoren van de boot. Evenals in voorgaande jaren werden de sponsoren uitgenodigd om in ‘De Rank’ tijdens de after party na te praten met de ontwerpers, de vrijwilligers en het bestuur van de stichting.